TURNUS 1 - Denní plány Týmů 1 - 3

                Týdenní rozvrh ledů včetně brankařů

                   TURNUS 2 - Denní plány Týmů 1 - 3